На участках в Калужской области избирателям обеспечили максимальную безопасность

https://kgvinfo.ru/novosti/politika/na-uchastkakh-v-kaluzhskoy-oblasti-izbiratelyam-obespechili-maksimalnuyu-bezopasnost/